Waarom een Holistische Massage?

  • Holistische Massage is gericht op het herstel van het evenwicht tussen lichaam en geest. Onverwerkte emoties, stress, problemen en zorgen uiten zich vaak in lichamelijke klachten zoals een pijnlijke rug, stijve nek, hoofdpijn, buikpijn, stijve spieren etc. Deze klachten zijn vaak een signaal dat lichaam en geest uit balans zijn.
  • Zo’n klacht is een roep om aandacht en het is belangrijk zulke signalen tijdig te (leren) herkennen. De Holistische Massage brengt je aandacht naar je lijf. De aanraking maakt je bewust van de dingen die eerst onbewust waren. Je gaat voelen waar de spanningen in je lijf zich bevinden en je krijgt inzicht in wat deze spanningen jou te vertellen hebben.
  • Het uitgangspunt van Holistische Massage is om je door de aanraking te laten voelen wat er zich afspeelt in je lijf met als doel om tot meer bewustwording te komen. De intentie van de Holistische Massage is niet zozeer gericht op het bestrijden van de spanningen maar op het aandachtig laten voelen ervan. Hiermee onderscheidt Holistische Massage zich nadrukkelijk van de klassieke massage en de sportmassage.
  • Dankzij meer bewustwording kun je zelf verantwoordelijkheid nemen voor je eigen helingsproces. Door keuzes te maken, prioriteiten te stellen, meer rust te nemen en meer aandacht te geven aan je eigen welzijn (bv. gezonder te eten) zullen je klachten afnemen en minder snel terugkeren. De aanraking tijdens de Holistische Massage geneest geen ziekte, wel wordt het zelf-helend vermogen van je lichaam direct aangesproken.
  • Als Holistisch Masseur begeleid ik je graag bij dit proces naar meer bewustzijn en meer welbevinden.
  • Door je bewust te wordenvan en te accepteren hoe je je op dat moment voelt en hoe je leven er op dat moment uit ziet, ontstaat er ruimte. Door inzichten die je hierdoor krijgt in het NU kun je leren nieuwe stappen te zetten of andere keuzes in je leven te maken.